Sharlau-Tây Ban Nha « Công Ty TNHH Thiết Bị KHKT & Hóa Chất Bắc Âu

 

 

 

Sharlau

HÓA CHẤT SHARLAU

 

Hóa chất Scharlau – Tây Ban Nha là nhà sản xuất chuyên cung cấp những hóa chất với độ tinh khiết cao, đạt chuẩn quốc tế, giá thành cạnh tranh và được người tiêu dùng đánh giá cao.

Hóa chất Scharlau đang từng bước tạo vị thế vững chắc tại thị trường Việt Nam và trên toàn thế giới với mạng lưới hoạt động rộng và sản phẩm đạt chất lượng cao. Các sản phẩm của Scharlau đã có mặt ở hơn 90 quốc gia khắp thế giới.

Một số sản phẩm tiêu biểu trong các lĩnh vực như: Sắc ký (HPLC, LC-MS, GC,…), quang phổ, chuẩn độ, phương pháp Karl Fisher, …và đặc biệt là dòng hóa chất vi sinh,  các môi trường nuôi cấy vi sinh vật, vi khuẩn,…

AL01731000 1-Butanol, reagent grade, ACS, ISO
AC12420025 1-Heptane sulfonic acid, sodium salt monohydrate, HPLC grade

 

NA01100250 1-Naphthol, synthesis grade
AC17020025 1-Octane sulfonic acid, sodium salt mono
AC17020025 1-octansulfonic acid, sodium salt monohydrate, HPLC grade
AC17450025 1-pentan sulfonic acid, sodium salt monohydrate, HPLC grade
AL04371000 1-propanol
AL04381000 1-propanol(HPLC)
AL01771000 2-Butanol, reagent grade
AL03231000 2-Propanol, analytical grade, ACS, USP, Ph Eur
AL03211000 2-Propanol, Multisolvent® HPLC grade ACS ISO UV -VIS
AC03521000 Acetic acid glacial
AC03461000 Acetic acid glacial, HPLC grade
AC03102500 Acetone, Multíolvent HPLC grade ACS ISO UV-VIS
AC03101000 Acetone, Multisolvent® HPLC grade ACS ISO UV-VIS
AC03111000 Acetone, reagent grade, ACS, ISO
AC03332500 Acetonitrile, Multisolvent HPLC grade ACS UV-VIS
AC03334000 Acetonitrile, Multisolvent HPLC grade ACS UV-VIS
AC03271000 Acetonitrile, reagent grade, ACS
AC20020500 Acid Salicylic
AG00200500 Agar-agar, powder, for bacteriology
02-468-500 Alkaline Peptone Water
AL07510500 Aluminium std sol
AM02491000 Ammonia, solution 25%, reagent grade
AM02540500 Ammonium acetate, reagent grade, ACS
AM02541000 Ammonium acetate, reagent grade, ACS
AM02730500 Ammonium chloride, reagent grade, ACS, ISO
AM03500250 Ammonium heptamolybdate tetrahydrate, re
HI03160500 Ammonium iron(II) sulfate hexahydrate, r
HI03150500 Ammonium iron(III) sulfate dodecahydrate, reagent grade, ACS, ISO
AM04670100 Ammonium monovanadate, reagent grade, ACS
AM04000500 Ammonium sulfate, reagent grade, ACS, ISO
AM04190500 Ammonium thiocyanate, reagent grade, ACS
AN05300250 Anthraquinone
01-030-500 Baird Parker agar (BP)
BA00550500 Barium chloride dihydrate, reagent grade, ACS, ISO
BE00411000 Benzen, Multisolvent HPLC grade ACS UV-VIS
BE00331000 Benzene, reagent grade, ACS, ISO
AL01611000 Benzyl alcohol, reagent grade
01-352-500 Blood Agar (Sheep Blood)
AC05780500 Boric acid, reagent grade, ACS, ISO
01-599-500 Brain Heart Infusion broth (BHI)
02-041-500 Brilliant Green Bile Lactose (BGBL2%)
VE00700005 Bromocresol green, indicator
AZ01250005 Bromophenol blue, indicator, ACS
AZ01300005 Bromothymol blue, indicator, ACS
SO30100250 Buffer solution pH = 10,00 (25 °C), blue
SO30101000 Buffer solution pH = 10,00 (25 °C), blue
SO30040250 Buffer solution pH = 4 (25 °C), red-coloured
SO30041000 Buffer solution pH = 4,00 (25 °C), red-coloured
SO30070250 Buffer solution pH = 7,00 (25 °C), yellow-coloured
SO30071000 Buffer solution pH = 7,00 (25 °C), yellow-coloured
02-277-500 Buffered Peptone Water (BPW)
CA01841000 Calcium carbonate, precipitated, reagent grade
CA01921000 Calcium chloride anhydrous, powder, reagent grade
CA01941000 Calcium chloride dihydrate, powder, reag
CA02310500 Calcium nitrate tetrahydrate, reagent grade, ACS
CL02031000 Chloroform, reagent grade, ACS, ISO, stabilized with ethanol
CL02182500 Chloroform, stabilized with ethanol, Multisolvent HPLC grade ACS UV-VIS
ET00151000 Chloroform, stabilized with ethanol, Multisolvent HPLC grade ACS UV-VIS
CR02220100 Chromium, standard solution 1000 mg/l (Cr3+)
01-695 Chromogenic Coliform Agar
AC07880025 Chromotropic acid sodium salt
AC07251000 Citric acid monohydrate, reagent grade, ACS, ISO
CO00250250 Cobalt(II) chloride hexahydrate, extra pure
CO01011000 Copper(II) sulfate pentahydrate, reagent
CO00850100 Copper, standard solution 1000 mg/l (Cu2+)
VI00250025 Crystal violet, C.I. 42555, indicator, extra pure
CL0039 Cyclohexane, Multisolvent HPLC grade ACS UV-VIS
CI00391000 Cyclohexane, Multisolvent® HPLC grade ACS ISO UV-VIS
CI00321000 Cyclohexane, reagent grade, ACS, ISO
LE00700500 D(-)-Fructose, extra pure, Ph Eur, BP, USP
SO08501000 D(-)-Sorbitol, extra pure, Ph Eur, BP, NF, E 420
LA00600500 D(+) Lactose monohydrate, extra pure, Ph Eur, BP, NF
GL01271000 D(+)-Glucose anhydrous, reagent grade, ACS
LA00601000 D(+)-Lactose monohydrate, extra pure, Ph Eur, BP, NF
SA00211000 D(+)-Saccharose, reagent grade
AM03650500 di-Ammonium oxalate monohydrate, reagent grade, ACS, ISO
CL03351000 Dichloromethane, HPLC grade, stabilized with ethanol
PO02711000 di-Potassium hydrogen phosphate trihydrate, reagent grade
SO03391000 di-Sodium hydrogen phosphate dihydrate, reagent grade
SO07000250 di-Sodium Tartrate dihydrate, reagent grade, ACS
SO07071000 di-Sodium tetraborate decahydrate, reagent grade, ACS, ISO
AL00701000 DL-Camphor
02-060-500 EC Broth
02-060-500 EC Broth
AC099600PA EDTA 0,1M
06-016-100 Egg yolk emulsion
01-068-500 Eosin Methylene Blue (EMB)
NE00450100 Eriochrome black T
ET00151000 Ethanol absolute, Multisolvent HPLC grade ACS UV-VIS
ET00152500 Ethanol absolute, Multisolvent HPLC grade ACS UV-VIS
AC01471000 Ethyl acetate, HPLC grade
AC01451000 Ethyl acetate, REAGENT grade, ÁSC, ISO
AC09650250 Ethylenediaminetetraacetic acid, EDTA, disodium salt, dihydrate, reagent grade, ACS
FO00251000 Formamide, extra pure
AC10851000 Formic acid, 98 – 100%, reagent grade, ACS
FU00600025 Fuchsin basic, C.I. 42510, for microscopy
GL00261000 Glycerol, 99,5%, reagent grade, ACS
AC04040250 Glycine, reagent grade, ACS
01-216-500 Hektoen Enteric Agar
AC12470025 Hexane-1-sulfonic acid sodium salt lichropur, 25g
HE02000500 Hexanmethylenetetramine methenamine
HI01100100 Hydrazine sulfate, reagent grade, ACS
AC07411000 Hydrochloric acid 37%, reagent
ACo7411000 Hydrochloric acid 37%, reagent
HI02120250 Hydroxylammonium HCl
IN00650025 Indigo carmine, C.I. 73015, extra pure
YO002200GA Iodine 0,1N
YO00231000 Iodine, solution 0,05 mol/l (0,1 N)
HI03360500 Iron III chloride
HI03511000 Iron(II) sulfate heptahydrate, reagent grade, ACS, ISO
HI03020100 Iron, standard solution 1000 mg/l (Fe3+)
ME03761000 Isoamyl alcohol, reagent grade, ACS
AQ00210500 Karl Fisher-Apura-CombiTitrant 5
RE0007G100 Kovacs Indol Reagent
AC05150100 L(+)-Ascorbic acid, reagent grade, ACS, ISO
AC30010500 L(+)-Tartaric acid, reagent grade, ACS, ISO
02-105-500 Lactose Broth
02-105-500 Lactose Broth
AR01200100 L-Arginine, extra pure, PH EUR
02-385-500 LB Broth
PL01050100 Lead, standard solution 1000 mg/l (Pb2+)
AC12251000 L-Glutamic acid, extra pure, Ph Eur,BP
LI01750250 Lithium nitrate
OR00550025 L-Ornithine monohydrochloride
02-336-500 Lysine Decarboxylase (LDC)
01-118-500 Mac Conkey Agar
MA00600500 Magnesium Oxide
MA00850500 Magnesium sulfate heptahydrate, reagent grade, ACS
VE01000100 Malachite green oxalate, C.I. 42000, reagent and microscopy grade
07-080-500 Malt Extract
MA01000500 Maltose monohydrate, for microbiology
MA01310500 Manganese(II) sulfate monohydrate, reagent grade, ACS
MA01110100 Manganese, standard solution 1000 mg/l (Mn)
07-075-500 Meat Extract
07-075-500 Meat Extract
ME01700100 Mercury(II) chloride, reagent grade, ACS, ISO
ME02270100 Mercury(II) sulfate, reagent grade, ACS
ME03151000 Methanol, Multisolvent HPLC grade ACS UV-VIS
ME03152500 Methanol, Multisolvent HPLC grade ACS UV-VIS
ME03154000 Methanol, Multisolvent HPLC grade ACS UV-VIS
ME03021000 Methanol, reagent grade, ACS, ISO, packed in UHDPE bottles
AN00730100 Methyl orange, C.I. 13025, indicator, reagent grade, ACS
02-207-500 Methyl Red Voges Proskauer Broth ( MR-VP)
AZ02030100 Methylene blue, C.I. 52015, extra pure
01-135-500 MRS Agar (included Polisorbate 80 in the formula)
MU00200025 Murexide, indicator for metal titration
01-262-500 MYP agar
RE00500250 Nessler””””s Regent
HE01312500 n-Heptane, 99%, HPLC grade
HE01271000 n-Heptane, 99%, reagent grade
HE02281000 n-Hexane, 96%, reagent grade, ACS
HE02282500 n-Hexane, 96%, reagent grade, ACS
HE02421000 n-Hexane, HPLC
NI01210100 Nickel, standard solution 1000 mg/l (Ni2+)
AC16011000 Nitric Acid, min. 65%, reagent grade, ISO, Ph Eur, for determinations with dithizone
PE00951000 n-Pentane, 99%, extra pure
CR00621000 o-Cresol, synthesis grade
FE01000005 o-Phenanthroline monohydrate, redox indicator, reagent grade, ACS
AC10981000 ortho-Phosphoric acid, 85%, extra pure, Ph Eur, BP, NF, E 338
AC17651000 Pechloric acid
07-489-500 Pepton Casein
ET00922500 Petroleum ether, boiling range 40 – 60 °C,
reagent grade, ACS, ISO
ET00921000 Petroleum ether, boiling range 40 – 60 °C,
reagent grade, ACS, ISO
ET00921000 Petroleum ether, boiling range 40 – 60 °C, reagent grade, ACS, ISO
02-032-500 Phenol Red Broth
RO01300025 Phenol red, indicator, ACS
FE04950025 Phenolphthalein, indicator, ACS
01-161-500 Plate Count Agar (PCA)
01-161-500 Plate Count Agar (PCA)
PO01250500 Potasium antimonyl tartrat
PO033300GA Potasium permanganate 0.1N
PO01101000 Potassium acetate, reagent grade, ACS
PO01680100 Potassium bromide, IR spectroscopy grade
PO02001000 Potassium chloride, reagent grade
PO02201000 Potassium dichromate, reagent grade, ACS, ISO
PO02601000 Potassium dihydrogen phosphate, reagent grade, ACS, ISO
PO01300500 Potassium hydrogen phthalate, reagent grade
PO02751000 Potassium hydroxide, pellets, reagent gr
PO04000250 Potassium iodate, reagent grade, ACS, ISO
PO04110500 Potassium iodide, reagent grade, ACS, ISO
PO02871000 Potassium nitrate, reagent grade, ACS, ISO
PO03310500 Potassium permanganate
PO03550500 Potassium sodium tartrate tetrahydrate, reagent grade, ACS, ISO
PO03651000 Potassium sulfate, reagent grade, ACS, ISO
PI01241000 Pyridine
GE00481000 Silica gel 60, 0,04 – 0,06 mm, for flash
GE00491000 Silica gel 60, 0,06 – 0,2 mm, for column chromatography (70 – 230 mesh ASTM)
PL00500100 Silver nitrate, reagent grade, ACS, ISO
PL00710100 Silver sulfate, reagent grade, ACS
01-177-500 Simmon Citrate agar (iC)
SO00350500 Sodium acetate anhydrous, reagent grade, ACS
SO00251000 Sodium acetate trihydrate, reagent grade, ACS, ISO
SO00910250 Sodium azide, extra pure
SO01161000 Sodium carbonate anhydrous, reagent grad
SO02270500 Sodium chloride, reagent grade, ACS, ISO
SO02900500 Sodium disulfite, reagent grade, ACS
SO01310500 Sodium hydrogen carbonate, reagent grade, ACS, ISO
SO042700PA Sodium hydroxide 0,1N
SO04250500 Sodium hydroxide, pellets, reagent grade
SO04900250 Sodium Molybdate dihydrate
SO04890100 Sodium molybdate dihydrate
SO05200100 Sodium nitroprusside
SO06330250 Sodium salicylate, reagent grade
SO06641000 Sodium sulfate anhydrous, powder, reagent grade, ACS, ISO