Merck-Đức « Công Ty TNHH Thiết Bị KHKT & Hóa Chất Bắc Âu


Hóa chất   Merck ( Đức) được biết đến như một sản phẩm có độ tinh khiết cao, sự chính xác về hàm lượng và có sự ảnh hưởng ít của các tạp chất.
Sản phẩm Merck là sự lựa chọn ưu tiên cho các nghiên cứu, phân tích, chuẩn độ cần độ chính xác cao
Merck (Đức), là nhà sản xuất hàng đầu thế giới về hóa chất thí nghiệm tinh khiết. Với hơn 30.000 sản phẩm phục vụ cho các lĩnh vực như: thí nghiệm căn bản, y sinh, hóa lí, môi trường, lĩnh vực giấy, in ấn, sơn, y dược.. đáp ứng nhu cầu của tất cả khách hàng.

 

Sản phẩm được phân phối rộng rãi trên toàn thế giới, tại Việt Nam được phân phối chính ở 2 miền Nam và miền Bắc, tập trung chủ yếu tại TP.HCM. Đa số các mặt hàng đều có sẵn, đối với những mặt hàng không có tại Việt Nam, Quý khách có thể đặt hàng trong thời gian 4-6 tuần.

Ngoài ra các sản phẩm của Merck không chỉ gồm hóa chất, mà còn có bộ test kít, máy quang phổ so màu, thiết bị gia nhiệt.

Một số chất khác của Merck:

STT

Code

ĐVT

Tên hàng

1

1096342500

2.5Lít

2- propanol PA

2

1096341000

1Lít

2- propanol PA

3

1000632500

2.5Lít

Acetic acid glacial 100%

4

1000631000

1Lít

Acetic acid glacial 100%

5

1000141000

1Lít

Acetone PA

6

1000142500

2.5Lít

Acetone PA

7

1142912500

2.5Lít

Acetonitrile HPLC

8

1054321000

1Lít

Ammonia 25%

9

1011160500

500G

Ammonium acetate PA

10

1011450500

500G

Ammonium chloride

11

1001650500

500g

Boric acid

12

1024451000

1Lít

Chloroform PA

13

1024452500

2.5Lít

Chloroform PA

14

1094351000

1Lít

DDC PH 4

15

1094391000

1Lít

DDC pH 7

16

1009211000

1Lít

Diethyl ether

17

1060501000

1Lít

Dichloromethane

18

1065800500

500G

Disodium hydrogen phosphat dihydrate

19

1017751000

1Lít

PETROLEUM BENZINE

20

1009831000

1Lít

Ethanol absolute

21

1009832500

2.5Lít

Ethanol absolute

22

1096232500

2.5Lít

Ethyl acetate GR

23

1096231000

1 LÝt

Ethyl acetate GR

24

1109620003

hộp

Giấy pH 1-14

25

1003171000

1Lít

Hydrochloric acid 37%

26

1072091000

1Lít

Hydrogen peroxide 30%

27

1060092500

2.5Lít

Methanol PA

28

1060091000

1Lít

Methanol PA

29

106018.2500

2.5Lít

Methanol HPLC

30

1043912500

2.5Lít

n-Hexan HPLC

31

1043672500

2.5Lít

n-Hexan PA

32

1004561000

1Lít

Nitric acid 65% PA

33

1005191001

1Lít

Perchloric acid 70-72%

34

1050331000

1KG

Potassium hydroxide pellet

35

1050431000

1KG

Potassium iodide PA

36

1063920500

500G

Sodium carbonate anhydrol

37

1064041000

1KG

Sodium chloride PA

38

1064981000

1KG

Sodium hydroxide pellete

39

1066491000

1KG

Sodium sulfate anhyrous

40

1007311000

1Lít

Sulfuric acid 95-97%

41

1120801000

1Lít

Sulfuric acid 98%

42

1083252500

2.5Lít

Toluence PA

43

1083251000

1Lít

Toluence PA

44

1880101000

1Lít

Titrant 5 titrant

45

1880051000

1Lít

CombiTitrant 5

46

1880151000

1Lít

Solvent solvent

47

1153332500

2500ml

Water

48

8057400250

250ml

2-Mercaptoethanol

49

1000621000

1L

ACETIC ACID 96%

50

105713.0001

Hộp

Aluminium oxide 60 F254 25 TLC plates 20 x 20 cm

51

1120180025

25G

ALBUMIN FRACTION V

52

1011451000

1KG

Ammonium chloride

53

1011260500

500G

Ammonium dihydrogen phosphate PA

54

1011820250

250G

Ammonium heptamolybdat tetra hydrat

55

1037911000

1KG

Ammonium Iron II sulfate hexahydrate extrapure

56

1037920500

500G

AMMONIUM IRON(II) SULFATE HEXAHYDRATE

57

1037761000

1KG

Amonium Ion III Sunfate dodecanhydrate

58

1012171000

1KG

Ammonium sulfate GR

59

1017351000

1KG

Barium hydroxide octahydrate extrapure

60

1017370500

500g

Barium hydroxide octahydrate PA

61

1019901000

1L

1 Butanol

62

1001360250

250g

Bezoic acide GR for analyst

63

1023821000

1KG

Calcium chloride dihydrate for analysis EMSURE® ACS,Reag. Ph Eur

64

8203580005

5 G

Cyanuric acid

65

1002441000

1KG

Citric acid monohydrate

66

1013400025

25G

Congo red

67

1027901000

1KG

Copper(II) Sulfat pentan hydrat

68

1027911000

1KG

Copper(II) sulfate anhydrous

69

1096661000

1L

Cyclohexane PA

70

1012070500

500G

Diammonium hydrogen phosphate

71

1050991000

1Kg

Dipotassium hydrogen phosphate trihydrate

72

1005731000

1L

Ortho-phosphoric ( H3PO4)

73

1099590001

Amp

ống chuẩn NaOH 0,1N

74

1099900001

Amp

ống chuẩn  AgNO3  0,1N

75

1099100001

Amp

ống chuẩn  I2 0.1N

76

1099730001

Amp

ống chuẩn  HCL 0,1N

77

1099710001

Amp

ống chuẩn  HCL 0,5N

78

1099920001

Amp

ống chuẩn  EDTA 0,1N

79

1099500001

Amp

ống chuẩn  Na2S2O3 0,1N

80

1099700001

Amp

ống chuẩn   HCl 1N

81

1099560001

Amp

ống chuẩn  NaOH 1N

82

1099840001

Amp

ống chuẩn Sulfuric acid 0,1N

83

1099210001

Amp

ống chuẩn  KOH 0.1N

84

1099280001

Amp

Ống chuẩn K2Cr2O7 0.1N

85

1099350001

Amp

Ống chuẩn KMnO4 0.1N

86

1099580001

Amp

ống chuẩn  NaOH 0.25N

87

1099650001

Amp

Ống chuẩn Oxalic acid 0.1N

88

1048170250

250ml

Potassium chloride solution 3 mol/l (KCl 3M )

89

1022430001

Amp

Ethidium bromide adsorber for decontamination of ethidium bromide from staining solutions

90

1090010500

500ML

Folin – Ciocalteu”r phenol reagent

91

1075502500

2.5L

Extran® MA 03 phosphate-free

92

1040081000

1L

Formamide

93

1040031000

1L

Fomandehyt 37%

94

1002641000

1L

Formic acid 98-100% GR

95

1040741000

1KG

D- Glucose  monohydrat

96

5001901000

1KG

Glycine

97

1092041000

1L

Giêm sa

98

1040921000

1L

Glycerol

99

1003341000

1L

Hydrofluoric acid 48% GR

100

1183060025

25g

Heptane-1-sulfonic acid sodium salt

101

1046160250

250G

Hydroxylammonium chloride GR for analysis ACS,ISO,Reag. Ph Eur

102

1046990500

500ml

Immersion oil

103

1003540005

5g

Indole 3 butyric acide

104

1047610100

100G

Iodine sublimated for analysis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur

105

8047720100

100G

Iodine  Trichlorde

106

1039651000

1KG

Iron II sulfate heptanhydrate PA

107

1039431000

1KG

Iron III chloride hexahydrate GR FOR ANALYSIS

108

1047182500

2.5L

Isooctane for spectroscopy

109

1009791000

1L

Isoamyl alcohol for analysis

110

1092930100

100ML

Kovacs indole reagent

111

1002890025

25 g

L Glutamin

112

1008041000

1KG

L+ tartaric acid PA

113

1076571000

1KG

Lactose monohydrate

114

1057000100

100 G

L Lysin monohydrochloride

115

1056860050

50G

Lithium Fluoride 99.99 Suprapur

116

1028380100

100G

L-Cysteine for boiochemitry

117

1058750500

500g

Magnesium perchlorate hydrate

118

1058861000

1KG

Magnesium sulfate

119

1058331000

1KG

Magnesium chloride hexahydrate for analysis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur

120

1060760025

25G

Methyl red (C.I. 13020) indicator ACS,Reag. Ph Eur

121

1097081000

1L

Ethyl methyl keton GR for Analyst ACS

122

1057031000

1000g

Molecular sieve 1.0 nm beads ~ 2 mm

123

1076800500

500G

MTNC Lactose TTC Agar with Tergitol® 7 for microbiology

124

1054060500

500G

MTNC Baird parker agar

125

1054540500

500G

MTNC Brila broth brillant green blue

126

1108860500

500G

MTNC Blood agar base

127

1138250500

500G

MTNC Brain heart  agar

128

1104930500

500G

MTNC Brain heart broth

129

1008500500

500G

MTNC Coliform agar

130

1052840500

500G

MTNC Cetrimide agar

131

1059820500

500G

 MTNC D(-) Manitol

132

1028940500

500G

MTNC Deoxycholate lactose agar

133

1014060500

500G

MTNC VRB Agar violet

134

1107650500

500G

MTNC EC Broth

135

1040440500

500G

MTNC Endo agar

136

1081910500

500G

MTNC Fluid thioglycolate medium(Hong)

137

1116810500

500G

MTNC Hektoen enteric agar

138

1039130500

500G

MTNC Klinger agar

139

1076610500

500G

MTNC Lactose broth

140

1102660500

500G

MTNC Lauryl sulfate broth

141

1054650500

500G

MTNC Macconkey agar

142

1054040500

500G

MTNC Manitol phenol red

143

1039790500

500G

MTNC Meat extract

144

1052670500

500G

MTNC Cereus Selective agar base (MOSSEL) MYP agar

145

1054350500

500G

MTNC Muler hiltol

146

1054500500

500G

MTNC Nutrien agar

147

1054430500

500G

MTNC Nutrien broth

148

1072280500

500G

MTNC Peptone water (buffer)

149

1054630500

500G

MTNC Plate count agar

150

1101300500

500G

MTNC Potato dextrose agar

151

1054380500

500G

MTNC Sarboraud 4%glucose

152

1025010500

500G

MTNC Simmons citrate agar

153

1076670500

500G

MTNC SS agar

154

1102630500

500G

MTNC TCBS agar

155

1119720500

500G

MTNC TSC agar Tryptose sulfite cycloserine agar (base) for microbiology

156

1039150500

500G

MTNC Triple sugar iron agar

157

1054580500

500G

MTNC Tryptic soy agar

158

1054590500

500G

MTNC Tryptic soy broth

159

1108590500

500G

MTNC Trypton waster

160

1052870500

500G

XLD agar

161

1037530500

500G

MTNC Yeast extract

162

1004650500

500G

MTNC Dichloran glycerol agar (DG18)

163

1004660500

500G

Dichloran Rose-Bengal Chloramphenicol Agar (DRBC) for microbiology

164

1004270500

500G

MTNC Listeria selective agar base

165

1161220500

500G

MTNC Chromocult TBX agar

166

1103980500

500G

FRASER Listeria Selective Enrichment Broth (base) for microbiology

167

1000920010

10 vial

FRASER Listeria Ammonium iron(III) Supplement for preparation of 5 l half FRASER Broth or 5 l FRASER Broth

168

1000930010

10 vial

FRASER Listeria Selective Supplement for preparation of 5 l half FRASER Broth or 2.5 l FRASER Broth

169

1070060010

10 vial

Oxford-Listeria-selective supplement for preparation of 5 l Oxford-Listeria Selective Agar

170

1160000500

500G

YGC agar Yeast extract glucose chloramphenicol agar FIL-IDF for microbiology

171

1004270500

500G

Listeria Selective Agar Base acc. OTTAVIANI and AGOSTI (ISO 11290) for microbiology Chromocult®

172

1004320010

500G

ChromoCult® Listeria Agar Selective-Supplement Lyophilisate for preparation of 5 l Listeria Selective Agar

173

1004390010

500G

ChromoCult® Listeria Agar Enrichment-Supplement for preparation of 5 l Listeria Selective Agar

174

1070040500

500G

Oxford-Listeria-Selective-Agar (Base) for microbiology

175

1106750500

500G

GIOLITTI-CANTONI-broth Staphylococcus-enrichment broth (base) acc. to GIOLITTI and CANTONI for microbiology

176

1077000500

500g

Salmonella enrichment Broth acc.to RAPPAPORT and VASSILIADIS

177

1004411000

1L

Nitric acid 65% Suprapur

178

1030341000

1L

N,N Dimethyl formanmide lab

179

1031210250

250G

N,N-Diethyl-1,4-phenylenediammonium sulfate

180

1096490010

10ML

N,O-Bis(trimethylsilyl)acetamide for gas chromatography

181

8019491000

1KG

N-Bromosuccinimide

182

1245420005

5G

Nicotinamide adenine dinucleotide free acid for biochemistry NAD

183

8209571000

1L

n-Pentane for systhesis

184

1002061000

1KG

Phenol GR

185

8211270005

5G

Phenyl methasulfonyl chlorid

186

1049281000

1KG

Potassium carbonate PA

187

1049361000

1KG

Potassium chloride PA

188

1048640500

500G

Potassium dichromate

189

1048731000

1KG

Potassium dihydrogen phosphate

190

1049821000

1KG

Potassium hexacyanoferate trihydrate extrapure (C6FeK4N6.3H2O)

191

1050760250

250G

Potassium perchlorate GR

192

1051531000

1KG

Potassium sulfate

193

1080871000

1KG

Potassium sodium tatrate tetrahydrate

194

1051241000

1KG

Potassium thiocyanate

195

1077341000

1KG

Silicagel (0.063-0.2 um)

196

1093851000

1KG

SILICA GEL 60 (0.040-0.06)

197

1055540001

1KG

Silicagel 60 F254

198

1015120100

100G

Silver nitrate

199

1063710100

100g

Sodium borohydrid (NaBH4)

200

1062671000

1KG

Sodium acetate tri hydrate

201

1062681000

1KG

Sodium acetate anhydrate PA

202

8223350100

100G

Sodium azide

203

1063921000

1KG

Sodium carbonat anhydrous

204

1063421000

1KG

Sodium dihydrogen phosphate dihydrate

205

8170341000

1KG

Sodium dodecyl sulfate

206

1063291000

1KG

Sodium hydrogen carbonate

207

1065351000

1KG

Sodium nitrate extrapure

208

1065161000

1KG

Sodium thiosulfate pentahydrate for analysis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur

209

1066091000

1KG

Sodium peroxodisulfate (Na2S2O8)

210

1015150005

5 G

Silver diethildithiocarbamate

211

1066010250

250G

Sodium salicylate for analysis EMSURE®

212

1076870250

250G

Sucrose

213

1006860100

100G

Sulfanilic acide

214

1117990100

100G

Sulfanilamide

215

1084181000

1Kg

Titriplex III (EDTA)

216

8083521000

1L

Triethylamine

217

8221841000

1L

Tween 20

218

8221871000

1L

Tween 80

219

8187101000

1KG

Urea for synthesis

220

8187180100

100G

Vanilline

221

1087800500

500G

Zinc Granular GR

222

1088151000

1KG

Zinc chloride

223

1088161000

1KG

Zinc chloride

224

1088491000

1KG

Zinc oxide PA

225

1088831000

1KG

Zinc sulfate (ZnSO4.7H2O)

226

1880520010

1x10x8ML

WATER STANDARD 1% STANDARD FOR VOLUMETR

227

1072941000

1L

DDC PH6.88

228

1016451000

1L

DDC PH9.22

229

1094381000

1L

DDC PH10

230

1197700500

500ML

DDC Aluminum (Al)

231

1197700100

100ML

DDC Aluminum (Al)

232

1198120500

500ML

DDC Ammonium

233

1702040500

500ML

DDC Antimony

234

1197730500

500ML

DDC Arsenic

235

1197730100

100ML

DDC Arsenic

236

1197740500

500ML

DDC Barium

237

1198040500

500ML

DDC Bismuth

238

1195000500

500ML

DDC Boron

239

1197770500

500ML

DDC Cadmium

240

1197780500

500ML

DDC Calcium

241

1197780100

100ML

DDC Calcium

242

1198970500

500ML

DDC Chloride

243

1197790500

500ML

DDC Chromium

244

1197850500

500ML

DDC Cobalt

245

1197860500

500ML

DDC Copper

246

1198140500

500ML

DDC Fluoride (Quadat)

247

1197810500

500ML

DDC Iron (Fe)

248

1197760500

500ML

DDC Lead

249

1197880500

500ML

DDC Magnesium

250

1197880100

100ML

DDC Magnesium

251

1197890500

500ML

DDC Manganese

252

1702260500

500ML

DDC Mercury

253

1702260100

100ML

DDC Mercury

254

1702270500

500ML

DDC Molybdenum

255

1702270100

100ML

DDC Molybdenum

256

1197920500

500ML

DDC Nikel

257

1198110500

500ML

DDC nitrate

258

1198990500

500ML

DDC Nitrit (quadat)

259

1198980500

500ML

DDC phosphate

260

1702300500

500ML

DDC Potassium

261

1702300100

100ML

DDC Potassium

262

119796.0500

500ML

DDC Selenium

263

1123100100

100ML

DDC Si

264

1123100500

500ML

DDC Si

265

1197970500

500ML

DDC Silver

266

1197970100

100ML

DDC Silver

267

1195070500

500ML

DDC Sodium

268

1195070100

100ML

DDC Sodium

269

1702420500

500ML

DDC Tin (Sn)

270

1198060500

500ML

DDC Zince (Zn)