VITLAB – Đức « Công Ty TNHH Thiết Bị KHKT & Hóa Chất Bắc Âu

 

 

 

 

VITLAB – GERMANY: Dụng cụ hút mẫu Dispenser, các loại dụng cụ nhựa cho phòng thí nghiệm (bình định mức, ống đong, pipet, cốc nhựa, cá từ, burret tự động…)